Контракт Плюс

ПОЛЕЗНО

НАЧАЛО »  ПОЛЕЗНО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Дневни командировъчни пари от 01.01.2008 г. (ДВ, бр. 2/2008 г.) – 20,00 лв.

Плащания в брой от 01.01.2016 г. (ДВ, бр. 95/2015 г.) – 10 000,00 лв.

Минимална работна заплата от 01.01.2019 г. ПМС 320/20.12.2018 г (ДВ, бр.107/2018 г.)– 560,00 лв

Работните дни и часове за 2019 г. са следните:

Месец Работни дни Работни часове
Януари 22 176
Февруари 20 160
Март 20 160
Април 20 160
Май 20 160
Юни 20 160
Юли 23 184
Август 22 176
Септември 19 152
Октомври 23 184
Ноември 21 168
Декември 19 152

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2019 г. се променя на 560.00 лв. (ДВ, бр. 102/2018 г)

За 2019 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителнителните вноски за фондове „Пенсии“, „ОЗМ“ и „Безработица“ на Държавно обществено осигуряване.

Размер на някои данъци в България

  • Данък добавена стойност – 20%
  • Корпоративен данък – 10%
  • Данък дивидент – 5%
  • Данък върху разходите на фирмите – 10%
  • Данък върху доходите на физическо лице – 10%
  • Данък върху доходите на самоосигуряващо се лице – 15%