Контракт Плюс

ПОЛЕЗНО

НАЧАЛО »  ПОЛЕЗНО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Дневни командировъчни пари от 01.01.2008 г. (ДВ, бр. 2/2008 г.) – 20,00 лв.

Плащания в брой от 01.01.2016 г. (ДВ, бр. 95/2015 г.) – 10 000,00 лв.

Минимална работна заплата от 01.01.2018 г. ПМС 316/20.12.2017 г (ДВ, бр.102/2017 г.) – 510,00 лв

Работните дни и часове за 2018 г. са следните:

Месец Работни дни Работни часове
Януари 22 176
Февруари 20 160
Март 21 168
Април 19 152
Май 20 160
Юни 21 168
Юли 22 176
Август 23 184
Септември 18 144
Октомври 23 184
Ноември 22 176
Декември 18 144

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2018 г се променя на 510.00 лв.
Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход. (ДВ, бр. 99/2017 г)

Размер на някои данъци в България

  • Данък добавена стойност – 20%
  • Корпоративен данък – 10%
  • Данък дивидент – 5%
  • Данък върху разходите на фирмите – 10%
  • Данък върху доходите на физическо лице – 10%
  • Данък върху доходите на самоосигуряващо се лице – 15%